این سایت یک سایت آموزشی است که به منظور استفاده‌ی مربیان ورزش فوتبال طراحی گردیده است وحاوی مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین تمرین‌های و آموزش‌های رشته‌ی فوتبال می‌باشد و مربیان می‌توانند با جدیدترین متدهای آموزش و تربیت بازیکنان حرفه‌ای آشنا شوند. شایان ذکر است این سایت لینک‌های مرتبط در این زمینه را به کاربران معرفی می‌نماید.