این سایت مربوط به کتابخانه‌ی AGF می‌باشد که در آن امکان جستجو در زمینه‌ی انواع علوم به صورت دست‌نویس‌ها ، دیوان‌های شعر ، متون و کتاب‌های انجیل وجود دارد که اطلاعات مهمی در خصوص این منابع ایراد می‌نماید.