این سایت به معرفی یک شبکه‌ی جامع اینترنتی می‌پردازد که به صورت رایگان اطلاعاتی در خصوص برنامه‌های حمایت مالی دانشجویان از طریق دولت فدرال امریکا ارائه می‌نماید. در این سایت شما اطلاعات کامل و جدیدی در خصوص افراد واجد شرایط ، اخذ وام یا کمک هزینه‌های تحصیلی ، چگونگی ثبت‌نام و اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی ارتباط با این مرکز و مواردی از این قبیل را مشاهده خواهید کرد. در این سایت بیش از ۱۳۰ نوع کمک هزینه‌ی تحصیلی از قبیل: کمک هزینه‌های تحصیلی و کارآموزی به کاربران ارائه می‌گردد.