این سایت به معرفی نوعی نرم‌افزار مدیریت اطلاعات کتابخانه‌ای در جهان می‌پردازد موسسه‌ی تولیدکننده‌ی این نرم‌افزار مشغول ارائه‌ی محصولات و خدماتی برطبق نیاز کتابخانه‌ها در هر نوع و اندازه‌ای می‌باشد و هزاران کتابخانه و مرکز اطلاعاتی در جهان از محصولات آن در جهت مدیریت و دسترسی به اطلاعات سازمانی بهره‌مند می‌شوند.