این سایت یک شبکه‌ی جهانی اطلاعاتی در زمینه‌ی قایق‌رانی می‌باشد و مخصوص قایق‌رانان است و اطلاعات کاملی در خصوص قایق‌رانی به کاربران ارائه می‌نماید. هدف از طراحی این سایت ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی این شرکت ،نحوه‌ی فعالیت آن و چگونگی آموزش ورزش قایق‌رانی می‌باشد. هم‌چنین نوعی قایق‌رانی داخل سالن را نیز معرفی می‌نماید و چگونگی آموزش آن را نشان می‌دهد. شایان ذکر است لینک‌های مرتبط نیز در این سایت معرفی می‌گردند.