این سایت متعلق به یک مرکز ارائه‌ی وام‌های دانشجویی و تحصیلی در پنسیلوانیا و یکی از بزرگ‌ترین مرکز ارائه‌ی خدمات مالی متنوع در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد. این سایت امکان یافتن بزرگ‌ترین مرکز ارائه‌ی وام‌های تحصیلی در کشور را به کاربر خواهد داد و این مؤسسه با بیش از ۳۵ سال سابقه در این امر ، به بیش از یک میلیون دانشجو امکان استفاده از تسهیلات وام چه به منظور تحصیل در ایالت خود و یا هر نقطه‌ی دیگری در کل کشور را داده است.