این سایت متعلق به یک مرکز سرمایه‌گذاری می‌باشد که بیش از سه قرن است ، در زمینه‌ی ارائه‌ی وام‌های دانشجویی به فعالیت می‌پردازد و خدمات مؤثری در این زمینه‌ ارائه می‌دهد.