این سایت متعلق به سازمان Sirsi می‌باشد که اطلاعات جامع و کاملی در زمینه‌ی کتابخانه‌ها بیان می‌نماید. این سایت هم‌چنین با ارائه‌ی این خدمات و نرم‌افزارها به افراد کمک می‌کند تا بتوانند سریعتر به اطلاعات مورد نظرخود برسند. این شبکه به هدف شکستن دیوارها و موانعی طراحی گردیده که منابع و اطلاعات موجود و در دسترس را برای کاربران کتابخانه محدود ساخته است.