این سایت متعلق به یک نمایندگی ملی در زمینه‌ی نظارت ، ضمانت و تهیه‌ی پول و ارائه‌ی وام‌های تحصیلی به خانواده‌ها می‌باشد که با بیش از ۳۰ سال تجربه ، مساعدت دانشجویان و والدین آنها برای کسـب و تـهیـه‌ی پـول به منظور تحصیلات عالی فرزندان خود مبادرت می‌نماید.