این سایت متعلق به یک کتابخانه می‌باشد که اطلاعات آن ، هم‌چنین امکان استفاده از کتاب‌های آن را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.