این سایت به ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی مشاغل ، کالج‌ها و راه‌حل‌هایی برای رفع نیازهای مالی دانشجویان مشغول می‌باشد. دانش‌آموزان سراسر ایالات متحده‌ی امریکا با ورود به این سایت اخبار الکترونیکی رایگان دریافت می‌نمایند و امکان جستجو برای کالج دلخواه خود را دارند و هم‌چنین اطلاعاتی در زمینه‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی به‌دست می‌آورند.