این سایت متعلق به یک شرکت تولیدکننده‌ی نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی مالی در کالج‌ها می‌باشد که به سرعت روبه پیشرفت می‌رود و به عنوان یکی از بهترین محصولات در این زمینه‌ شناخته شده است و پاسخ‌گوی نیاز خانواده‌ها ،نماینده‌های ایالتی ، کالج‌ها و دانشگاه‌ها می‌باشد. بیش از ۵۰ میلیون خانواده در سراسر کشور خواستار ادامه تحصیل فرزندان خود می‌باشند و بیش از ۹۰ درصد این افراد نیازمند استفاده از حمایت‌های مالی هستند که این سایت راه‌های مفیدی در این زمینه‌ ارائه می‌دهد.