این شرکت در سال ۱۹۹۵ به منظور توسعه و ارائه طرح وام دانشجویی تأسیس گردیده است. این سایت شامل خدمات ارائه‌ی وام‌های دانشجویی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد.