این سایت به معرفی نوعی بازی به نام (Bocce) می‌پردازد. تاریخچه و مبدأ آغاز این بازی با گذشـت زمان از بین رفته است و کسی تاریخ نخستین بازی بوکه (Bocce) را نمی‌داند اما اثـرات این بازی در بـین مصریان به چشم می‌خورد. این بازی در بین مردم‌دنیا از محبوبیت خاصی برخوردار است. این سایت به شما کمک می‌کند تا چگونگی اجرای این بازی را بیاموزید و تیم‌ها و لیگ‌هایی را در منطقه‌ی خود سازمان‌دهی نمایید. هم‌چنین این سایت به شما منابع مهمی را در زمینه‌ی لوازم و تجهیزات موجود در این بازی معرفی می‌نماید.