ایـن مکان یـک سـایـت اطلاعاتی درزمینه‌ی کتابخانه‌های سراسر ایالات متحده‌ی امریکا و کانادا می‌باشد و به بهبود خدمات کتابخانه‌ای کمک می‌نماید. از جمله خدمات این سایت در زمینه‌ی کتاب‌ها ، کتابخانه‌ها و امکان جستجو در آنها می‌باشد.