این سایت مربوط به ارائه‌ی خدمات در زمینه‌ی فرصت‌های شغلی در کالج‌ها و مراکز فرهنگی می‌باشد و امکان بهره‌گیری از این تسهیلات در این سایت بوجود می‌آید.