این سایت متعلق به موسسه‌ی آین‌راند است که سایت مناسبی برای دانش‌آموزان دبیرستان و دانشجویان کالج‌ها می‌باشد.