ایـن سایت که متـعـلـق به ائتلاف چندشرکت تحصیلات عالی هندی و اروپایی می‌باشد یکی از بی‌نظیرترین و بهترین منابع اطلاعاتی برای اعضای خود تلقی می‌گردد. امروزه این مرکز نمایندگی حمایت ۳۲ کالج ایالات متحده‌ی امریکا و یک مؤسسه‌ی کانادایی را برعهده دارد.