ایـن سایـت بـه ارائـه‌ی خـدمـاتـی در زمینه‌ی اخذ وام‌های دانشجویی و بورسیه‌های تحصیلی می‌پردازد و به دانشجویان و دانش‌آموزانی که بالاجبار به دریافت منابع مالی پرداخته‌اند ، تسهیلاتی برای پرداخت اقساط ماهیانه به آنان ارائه می‌نماید.