این سایت به معرفی نوعی ورزش به نام راک‌بال (Rocball) می‌پردازد. این ورزش بین دو تیم اجرا می‌شود که شباهت زیادی به والیبال دارد و نخستین بار در سال ۱۹۷۹ در مکزیک ابداع گردیده است. این ورزش یک زمین مستطیلی شکل است که بوسیله‌ی یک تور از وسط به دو نیم تقسیم شده و دو دروازه برای هر یک از تیم‌ها در پشت محوطه‌ی بازی قرار گرفته است. با مطالعه‌ی جدول مندرج شده در سایت به چگونگی اجرای بازی ، قوانین و مقررات حاکم بر آن و هم‌چنین موقعیت محل مناسب برای بازی پی می‌برید.