این سایت امکان دسترسی به اطلاعاتی در خصوص مسائل مالی و خدماتی را به‌وجود می‌آورد. به‌علاوه امکان ارائه‌ی وام‌های دانشجویی از بخش خصوصی و دولتی برای ادامه‌ی تحصیل دانشجویان مدارس حرفه‌ای و تنوع نرم‌افزارها و ابزار کمک آموزشی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.