این سایت به معرفی بزرگ‌ترین شهر تولید کننده‌ی سفال می‌پردازد. این سایت در مورد پیدایش این هنر در شهر استوک‌آن‌ترنت اطلاعات ارائه می‌دهد. فهرست نام سفالگران به ترتیب الفبا ، انواع مختلف سفال ، مارک‌های کارخانجات سازنده ، مکان و ارزش گذاری کارهای سفالی از خدمات این سایت محسوب می‌گردند.