این سایت به بهترین داستان‌های کوتاه دنیا اختصاص دارد. در این سایت علاقه‌مندان ادبیات با زندگی‌نامه و برخی از داستان‌های مارگارت آتوود نویسنده‌ی مشهور کانادایی آشنا می‌شوند.