این سایت برای آشنایی با قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین فروشنده‌ی سکه در امریکا تأسیس شده است. از طریق این سایت کلکسیونرها با قیمت سکه‌ها آشنا می‌شوند و در صورت تمایل آنها را خریداری می‌کنند. حراجی‌ ، کتاب‌ها ، کارکنان‌ها ،تاریخچه‌ی سکه‌ها و اطلاعات جمع آوری سکه از قسمت‌های دیگری است که به شکل لینک در دسترس می‌باشد.