این سایت مربوط به گالری ملی هنری می‌باشد. این گالری در واشنگتن واقع شده است. از طریق این سایت علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از گالری برنامه‌ریزی کنند و حتی از امکاناتی نظیر پارکینگ و رستوران این گالری مطلع گردند. از خدمات این سایت می‌توان به نقاشی‌های امریکایی ، پورتره‌های اواخر ۱۷۰۰ تا ابتدای ۱۸۰۰‌ ، امپرسیونیسم در اواخر ۱۸۰۰ تا اوایل ۱۹۰۰‌ ، نقاشی‌های بریتانیایی ، آکادمی سلطنتی هنر در انگلیس در اواخر ۱۷۰۰ تا اوایل ۱۸۰۰ ، نقاشی‌های‌ فنلاندرز و دانمارک در قرن هفدهم و هجدهم ، نقاشی‌های فرانسوی قرن نوزدهم ،نقاشی‌های ایتالیایی در قرن ۱۳ و ۱۴ ، نقاشی‌های ایتالیایی قرن پانزدهم و شانزدهم ، نقاشی‌های اروپای شمالی در قرن ۱۵ و ۱۶ ، نقاشی‌های اسپانیایی ، نقاشی‌ها و مجسمه‌سازی قرن بیستم ، مجسمه‌سازی اروپا در قرن ۱۴ تا ۱۹ و هنرهای مربوط به دکوراسیون اشاره کرد. این سایت به پنج زبان انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ،ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه شده است.