این سایت مختص به موسیقی و گروه‌های موسیقی می‌باشد. در این سایت امکان جستجوی اعضای یک گروه و پیوستن به گروه‌های موسیقی برای کاربران فراهم شده است. از طریق این سایت می‌توان به یک موسیقی دان ، آواز خوان یا گروه پیشنهاد کاری داد یا با گروه‌های موسیقی به عنوان هنرمند تک خوان همکاری کرد.