این سایت اختصاص به اخبار موسیقی دارد. این سایت در مورد CD‌های جدید ، هنرمندان ، گروه‌های موسیقی ، موسیقی چاپی ، تئوری موسیقی ، مقالات و آنچه برای یک موسیقی‌دان جالب است ، اطلاعاتی ارائه می‌دهد. موسیقی ، هنرمندان ،فیلم ، گیتار ، گیتار باس ، درام و پرکاشن ، پیانو و کی بورد ، نوشتن آواز ، آوازخوانی ،سازهای زهی ، آلات بادی موسیقی و آلات چوبی موسیقی از بخش‌های این سایت می‌باشند.