این سایت برای خرید لوازم کامپیوتر و دوربین ویدئو و لوازم الکترونیکی تأسیس شده است. از طریق این سایت امکان خرید از طریق E-mail یا تلفن موجود می‌باشد و لیست قیمت و عکس‌اجناس در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.