این سایت به قسمت تنظیم موسیقی اختصاص داردو وابسته به یک شرکت تنظیم موسیقی است. این شرکت وابسته به آکادمی موسیقی ملبورن در استرالیا می‌باشد. بخش‌هایی از قبیل: تئوری ، آلات موسیقی و تدریس خصوصی در منزل شما از خدمات این سایت به‌شمار می‌رود.