این سایت در مورد ارکستر سمفونی لانگ وود اطلاعاتی ارائه می‌دهد. این ارکستر سمفونی در سال ۱۹۸۲ توسط تعدادی از دانشجویان پزشکی در منطقه‌ی لانگ وود تأسیس شد و فعالیت‌های این گروه برای کارهای عام‌المنفعه در جهت ارائه‌ی خدمات پزشکی در اختیار انجمن‌های بوستون قرار می‌گیرد. امسال این کمک‌ها در اختیار انجمن هموفیلی‌های نیوانگلند و مرکز طبی انجمن ذیمک قرار داده شد. برخی از خدمات این سایت عبارتند از:۱-کنسرت‌های سالانه. ۲- هنرمندان مهمان. ۳- اعانه‌گیرندگان ارکستر سمفونیلانگ وود. ۴- نحوه‌ی تهیه‌ی بلیط.