این سایت در مورد هنرمند بزرگ عالم موسیقی لوریس چکتا واریان می‌باشد. این هنرمند بزرگ یادگیری ویولن و پیانو را در هنرستان موسیقی تهران به پایان رساند و سپس برای ادامه‌ی تحصیل به وین رفت. او چندین جایزه‌ی بین اللمللی دریافت کرده است. اپرای رستم و سهراب از معروف‌ترین کارهای می‌باشد. برخی از خدمات این سایت عبارتند است از:فهرست کارها ، جوایز ، برنامه‌ها ، گالری.