این سایت در مورد کارهای هنرمند نقاشی به نام لوری روبل اطلاعاتی ارائه می‌دهد. کارهای هنری این هنرمند از طریق این سایت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. معرفی چندین شبکه‌ی هنری نیز از قسمت‌های دیگر این سایت می‌باشد. موزه‌ها و گالری‌های بین‌المللی از دیگر قسمت‌هایی است که در این سایت در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.