این سایت را هنرمندان مجسمه‌ساز و پیکرتراش برای معرفی آثار خود تأسیس کرده‌اند. این خواهر و برادر هنرمند کارهای خود را که شامل ، مجسمه‌های برنزی ، سفال و سرامیک می‌باشد در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.کاربران می‌توانند از زمان نمایشگاه‌های آتی مطلع شوند. خدمات این سایت عبارتند از: ۱- مجسمه‌سازی از برنز. ۲- مجسمه‌سازی در دیوار. ۳- گالری مجسمه‌سازی. ۴- زندگی‌نامه‌ی هنرمندان. ۵- مجسمه‌سازی انتزاعی. ۶- گلدان‌ها و کوزه‌ها و قوری‌های سرامیک.