این سایت به معرفی کتابخانه‌ی عمومی اینترنتی می‌پردازد. این سازمان سرویس‌دهنده‌ی محیط‌های یادگیری و آموزشی و وابسته به مدرسه‌ی اطلاعات دانشگاه میشیگان می‌باشد. مراکز مرجع ، منابع اطلاعاتی برای نوجوانان ، مجموعه‌های موضوعی ، مجموعه‌های ویژه ، اتاق مطالعه ، ابزارهای جستجو و دعوت برای عضویت در انجمن مدرسه‌ی کتابخانه از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.