این سایت برای هنرمندان تأسیس شده است تا آنها بتوانند کارهای هنری‌خود را از طریق اینترنت به فروش برسانند. در این سایت هنرمند به آسانی می‌تواند کارخود را به فروش برساند و تنها ۵% کمیسیون پرداخت نماید. این سایت به شبکه‌های متفاوت گالری ، دکورسازان و کلکسیونرها متصل می‌باشد. خدمات این سایت عبارت است از: گالری‌های Online و محل اجتماع هنرمندان که برای هنرمندان علاقه‌مند به‌فروش کارهای هنری ، بازار مجازی ایجاد می‌کند.