این سایت به معرفی کلوپ گرولیه اختصاص دارد. در این سایت کلوپ گرولیه که بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین انجمن دوستداران کتاب و علاقه‌مندان هنر گرافیک می‌باشد معرفی می‌شود. کتابخانه‌ی جستجو ، نمایشگاه عمومی ، انتشارات و نمایشگاه پاییزی از خدمات این سایت می‌باشد.