این سایت برای معرفی برنامه CAD تأسیس شده است. تفاوت‌های یک برنامه گرافیکی و طراحی با کد (CAD) چیست؟ مزیت‌های CAD در رسم فنی ، کاربردهای مختلف کد ، اخبار ، محصولات ، فروش و پشتیبانی از خدمات این سایت به‌شمار می‌آید.