این سایت به عنوان اولین سایت اینترنتی کتاب‌های علمی ، تخیلی و فانتزی تأسیس شده است. در این سایت با دانستن نام کتاب یا نویسنده می‌توان به سیستم درجه‌بندی و ارزش‌گذاری ، راهنمای پذیرش ، صفحه‌ی منتقدان و بخش پرسش و پاسخ دسترسی پیدا کرد. تازه‌ها ، نویسندگان ، عناوین کتاب ، اخبار و شایعات ،جستجوو لیست پستی از خدمات این سایت به‌حساب می‌آید.