این سایت در حکم فهرست الکترونیکی کارهای ادبی و ادبیات محسوب می‌شود. در این سایت برای علاقه‌مندان به ادبیات ، امکان دسترسی به شعر کوتاه ،شعر بلند ، داستان‌های تخیلی (کوتاه یا بلند) ، داستان‌های دراماتیک ، داستان‌های شنیداری ، متون متحرک و تصاویر قابل اجرا ، فراهم می‌باشد. هم‌چنین امکان دستیابی به فهرست آثار هنری ، نویسنده‌ی اثر و ناشر وجود دارد و لازم به ذکر است که می‌توان اثر جدیدی به این فهرست اضافه کرد.