این سایت به معرفی تماشاخانه‌ی کرونادا می‌پردازد. موضوع این سایت درباره‌ی این تماشاخانه و نمایشنامه‌های روی صحنه است. خلاصه‌ی نمایش ،خرید بلیط ، برنامه‌های بعدی ، تماس این مرکز ، تاریخچه‌ی این تماشاخانه و کلاس‌های بازیگری از خدمات این سایت می‌باشد.