این سایت مربوط به شخصی به نام کلاریس کلیف می‌باشد. این هنرمند برای معرفی کارهای خود که سرامیک‌سازی و سفالگری است‌ این سایت را ایجاد کرده‌و توضیحاتی درباره‌ی: گالری کلکسیونرها ، گالری عکس و الگوها به‌شما ارائه می‌دهد و اطلاعاتی به دانش‌آموزان‌درخصوص حراجی‌ها و خرید کتاب در این سایت در اختیار آنها قرار می‌گیرد.