این سایت به معرفی شرکت ویتمن می‌پردازد. این شرکت کتاب‌های جالبی برای بچه‌ها منتشر می‌کند. در قسمتی از این سایت با شرکت‌های منتشر کننده‌ی کتاب‌هایی با این مارک و تاریخچه‌ی فعالیت این شرکت از سال ۱۹۳۲ تاکنون آشنا می‌شوید. خدمات این سایت عبارتند از:۱ - کتاب جیبی جالب چیست؟ ۲ – درجه‌بندی کتاب‌های جیبی جالب. ۳ – کلوپ علاقه‌مندان. ۴ – مـجـموعـه کتـاب‌های جیبی آمادهبرای خرید. ۵ – بخش پرسش و پاسخ.