این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی معتبر و کامل در زمینه‌ی ورزش بیلیارد به‌شمار می‌آید و به ارائه‌ی اطلاعات کاملی درباره‌ی این بازی می‌پردازد. شما می‌توانید با ورود به این سایت مشهورترین بازیکنان این رشته را شناخته و اطلاعاتی در خصوص دوره‌ی ورزشی آنها کسب نمایید. هم‌چنین قوانین و مقررات حاکم بر بازی در این سایت ذکر گردیده است و آخرین اطلاعات موجود در زمینه‌ی بیلیارد در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. شایان ذکر است این سایت لینک‌های مربوط به این رشته را معرفی می‌نماید.