این سایت به ارائه‌ی کارت‌ پستال‌های موزیکال می‌پردازد که شامل موضوعاتی مانند: تعطیلات ، دوستان و کارت عشقی می‌باشد. هم‌چنین کارت‌هایی از قبیل: کارت والنتین ، گل‌ها ، مکان‌های رمانتیک موجود می‌باشد که با انتخاب نوع کارت ، امکان ارسال آن برای دوستان از طریق سایت مذکور وجود دارد.