این مرکز یکی از بهترین سایت‌های طالع‌بینی از روی ستاره‌ها است که طالع افراد را به صورت روزانه و هفتگی به چاپ می‌رساند. هم‌چنین امکان دسترسی به آرشیو این سایت نیز وجود دارد که با این آرشیو می‌توان طالع‌بینی شخص را تا یک سال قبل مشاهده نمود.