این سایت اطلاعات کاملی از آخرین و جدیدترین داستان‌ها و رمان‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد و شما را با جدیدترین داستان‌های تاریخی ، معاصر ،تخیلی و عشقی آشنا می‌سازد. بیشترین کاربران این سایت را گروه‌های سنی جوانان تشکیل می‌دهند که ۷۴ درصد آنها بانوان می‌باشند. کتاب‌های موجود در این سایت امتیازبندی شده‌اند و کتاب‌های پیشنهادی توسط سایت مشخص گردیده‌اند. این سایت به طور تقریبی ماهیانه ۴۰ کتاب رمان جدید به شما ارائه می‌نماید. اطلاعاتی در خصوص نویسنده‌های این کتاب‌ها و تاریخچه‌ی زندگی آنها در این سایت موجود است.