این شبکه یک سایت سرگرمی است که به کاربران امکان استفاده از سرگرمی‌های مختلفی همچون: بازی ، موسیقی و فیلم‌های متعددی را خواهد داد.