این سایت یک مرکز راهنمای موزه‌های موجود در هالیوود می‌باشد که صنایع دستی بسیار باارزشی در آن وجود دارد. در این سایت راهنمایی از موزه‌های محلی هست که به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص هالیوود و تاریخچه‌ی آن می‌پردازد.