این سایت مرکزی است که به معرفی بازی‌های جالب در مهمانی‌ها می‌پردازد و امکان استفاده از آنها را به کاربران خواهد داد. هم‌چنین کاربران این سایت می‌توانند مهمانی‌های خود و اتفاقاتی را که در آن رخ داده است ، در این صفحه درج نمایند.