این سایت به ارائه‌ی خدماتی در زمینه‌ی نشر عمومی می‌پردازد و برنامه‌های تلویزیونی را منتشر می‌کند. هم‌چنین برنامه و بازی‌هایی را برای کودکان طراحی می‌کند و به آموزگاران و اولیاء آنها چگونگی برقراری ارتباط را می‌آموزد. در این سایت امکان بازی ، خواندن داستان و گوش دادن به موزیک نیز وجود دارد.